Några generella råd
Använd alltid näringsfri jord att så i.

En tumregel är att du täcker fröna 2-3 gånger fröets tjocklek. Låt inte sådderna torka ut, en jämn fuktighet ger en jämnare groning.
När frön har grott, så låt inte småplantorna växa för länge i sålådan utan plantera om dom. Timjan och kyndelfrö med flera är väldigt känsliga i det stadiet.
En sålåda i en för varm fönsterkarm är ett effektivt sätt att ta död på dina sådder.

Rengör alltid sålådorna efter avlsutad sådd, det begränsar angrepp av svampar som ofta finns i såjorden och som överlever som sporer i sålådorna.
Frön med tjocka skal kan hjälpas till grodd om du repar skalen med ett fin sandpapper innan sådd. Ställ aldrig sådden i frysbox  med lägre temp. än -4 grader. Cellväggarna kan då sprängas och fröet dö. För en konstlad kylperiod är ett kylskåp som håller ett par plus till någon minusgrad lämpligt.
Ett tips är,  blanda fröet med fin fuktig sand( dock ej havssand som innehåller salter).  Lägg sandblandningen i en stark plastpåse och utsätt den för lämplig värmeperiod och placera därefter påsen i kylen efter anvisningarna. Se till att sanden hela tiden förblir fuktig. Därefter sås blandningen ut på det sätt som anges under respektive grupp. Vissa köldgroende sorter mår bäst av att sås i låda på hösten och stå väl täckta ute hela
vintern. T.ex Trillium, Alruna m.fl

Årtal och månad t.ex 2019-01 är packeteringsdatum.


1. Denna grupp benämns kallgroende sorter. Under de första 2-4 veckorna skall sådden hållas relativt varmt (+18- +22 grader c). Därefter skall temp. sänkas till mellan -4 och +4 grader under 4-6 veckor. Kan man täcka sådden med snö under denna period är det en fördel. Under snön bibehålls en gynnsam temp. och smältvattnet medverkar till att göra fröskalet poröst. Efter köldperioden skall temp. inte höjas för häftigt även sedan groningen börjat. Ett kallhus eller drivbänk är ett lämpligt ställe att förvara en kallgroende sort på. tillbaka
2. Här rör det sig om mycket småkorniga fröer som man ev kan blanda med lite socker eller fin sand, för att kunna så jämnare. Fröna skall inte täckas, utan bara tryckas fast i jorden. Bör vattnas underifrån så att fröna ej flyter.
Back

3. Dessa frön gror ofta oregelbundet och under lång tid. Kassera inte sådden för tidigt, en tids lägre temp. kan ha en gynnsam effekt. Jämn, god fuktighet är en förutsättning för en lyckad groning. Skydda sådden för direkt solstrålning.
Back

4. Gror vanligen ganska snabbt. Om inte groningen kommit igång efter 3-4 veckor måste sådden utsättas för en kylperiod under 15-30 dygn. Höj inte temp. för snabbt efter kylperioden.
Back

5. Snabbt groende frön. Sådden skall hållas jämnt fuktig och temp. omkr. 20 grader. Fröet täcks mycket tunt, riktigt små frön täcks inte alls utan trycks försiktigt fast i jorden.


Back
6.
Vattenväxter sås i vattentätt kärl i näringsrik slamjord. Vattnet skall stå ca. 1 cm över jorden. Groningstemp. +22 - +24 grader.
Back

7.
Såteknik som under 6, men sådden skall bara stå varmt under 2-4 veckor för att därefter hållas kallt ca. +0 under 4-6 veckor. Vattnet får gärna frysa, därefter höjs temp. långsamt Back
8. Dessa frön behöver minst 6 veckors god jordvärme(+22) och jämn god fuktighet. Därefter 6-8 veckors låg temp. -4 till +4. Temp. får endast långsamt höjas dock ej över +10 tills dess groningsprossesen är avslutad. Om värme eller köldperiod ej fungerat tillfredsställande kommer fröna att gro först nästa år. Fröet behöver då ännu en värmeperiod (sommar) och en köldperiod (vinter) för att gro. 
Back

9.
Dessa frön behöver mycket god jordtemp. +22 eller högre, för att gro väl. Måttlig eller god fuktighet i bädden är viktig. Allmänna råd. Ställ aldrig sådden i frysbox med lägre temp. än -5 grader. Cellväggarna kan då sprängas och fröet dö. För en konstlad kylperiod är ett kylskåp som håller ca.0 bäst. Ett tips är, blanda fröet med fin fuktig sand( dock ej havssand som innehåller salter). Lägg frö-sandblandningen i en stark plastpåse och utsätt den för lämplig värmeperiod och placera därefter påsen i kylen efter anvisningarna. Se till att sanden hela tiden för blir fuktig. Därefter sås blandningen ut på det sätt som anges under respektive grupp.

Back
Spara sida som PDF